dissertation advisory committee papers wrtten from scratch writing college admission essays college admission essays com writing essays help

“10 pentru Bruxelles” 

Capitolul I. Descrierea competiției

Art. 1. Proiectul “10 pentru Bruxelles” este un concurs de cultură politică europeană  şi responsabilitate civică pentru tineri, menit să contribuie şi să îmbunătățească viitoarea clasă politică. În vederea atingerii acestui obiectiv s-au creat seminariile de pregătire politică unde tinerii au posibilitatea să se pregătească alături de profesionişti în domeniul Uniunii Europene.

Concursul are la bază o serie de  seminarii susţinute de cadre didactice universitare şi oameni politici, care vor prezenta informaţiile aferente participanţilor la programul “10 pentru Bruxelles” și un concurs cu întrebări tip grilă din informaţiile primite.

Art. 2 Concursul “10 pentru Bruxelles” este organizat de către Organizaţia TSD Constanţa.

Capitolul II. Participanţi

Art. 3. Cum poti participa? Participanţii care s-au înscris în baza de date a concursului, prin intermediul formularului disponibil pe site-ul  oficial al programului:  10pentrubruxelles.ro. sau la evenimentul de lansare a concursului.

Capitolul III. Eligibilitatea participanţilor

Art. 4. Sunt eligibili participanţii care au frecventat seminariile de culturalizare politică.

Art. 5. Nu sunt eligibili participanţii care nu au frecventat seminariile de culturalizare politică.

Capitolul IV. Drepturi şi obligaţii ale participanţilor

Art. 6. Participanţii au următoarele drepturi:
a) Să participe la concursul “10 pentru Bruxelles” fără a li se percepe niciun fel de taxe;

  1. b) să promoveze pe orice canal de comunicare participarea în competiţia “10 pentru Bruxelles”precum şi posibilele distincţii obținute.

Art. 7. Participanții au următoarele obligații:

  1. a) să respecte Regulamentul concursului şi deciziile juriului;
  2. b) să nu angajeze numele concursului “10 pentru Bruxelles”în contexte defăimătoare care pot aduce prejudicii imaginii proiectului şi/sau organizatorilor săi;
  3. c) să pună la dispoziția organizatorilor sau a juriului, dacă este cazul, documente suplimentare care să detalieze informaţiile necesare pentru înscriere și pentru contact;
  4. d) să colaboreze cu organizatorii în vederea stabilirii datelor tehnice de desfăşurare a seminariilor (data, oră) .

Capitolul V. Înscrierea

Art. 8. Înscrierea în competiţia concursului “10 pentru Bruxelles” implică acceptarea din oficiu a “Termenilor şi condițiilor” regulamentului.

Art. 9. Înscrierea în competiţie va fi realizată personal de către participanţi sau în colaborare cu persoanele responsabile cu organizarea concursului.

Capitolul VI. Dreptul de autor

Art. 10. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a folosi în materialele de promovare ale concursului “10 pentru Bruxelles” numele participanţilor, informaţii, fotografii sau alte materiale legate de eveniment.

Capitolul VII. Criterii de jurizare

Art. 11. Pentru toate secţiunile din concurs este prevăzut un singur set de criterii care va fi aplicat de membrii juriului în analiza evenimentelor organizate.

Capitolul IX. Procesul de jurizare

Art. 12. Organizatorii concursului “10 pentru Bruxelles” vor anunţa componenţa juriului înainte de începerea perioadei de jurizare.
Art. 13. Procesul de jurizare se va desfăşura prin participarea într-un juriu a profesorilor care au susţinut seminariile. Acest juriu va puncta toate intrebările şi răspunsurile participanţilor.

Capitolul X. Tipuri de premii

Art.14. În cadrul concursului “10 pentru Bruxelles”  se acordă două tipuri de premii:
a) Marele premiu al concursului “10 pentru Bruxelles”: pentru acest premiu concurează toate echipele înscrise în concurs.

b) Diplome de merit: se acordă tuturor participanţilor care au făcut parte din echipele care au concurat.