Viziunea TSD despre programul “10 pentru Bruxelles”:

Concursul de cultură politică europeană și responsabilitate civică face parte din programul “TSD pentru responsabilitate socială” și are ca obiectiv general îmbunătăţirea condiţiei umane a viitorilor oameni politici prin crearea unui incubator educaţional, o şcoală internă unde este valorificată pregătirea profesională, verticalitatea şi perceperea corectă a rolului de om politic, acela de a fi în slujba cetăţenilor. Este iniţiată o platformă prin care se promovează valorile cunoaşterii şi democraţiei la care tinerii sunt invitaţi să adere.
Viziunea TSD Constanţa cu privire la programul“10 pentru Bruxelles” cuprinde trei piloni principali de dezvoltare, acela al cunoaşterii, al implicării şi al comunicării.

Pilonul cunoaşterii – Cultura politica

Tinerii sunt invitaţi să participe la formare în diferite domenii educaţionale şi să îşi însuşească informaţii specifice pertinente, provenite din surse profesioniste. Acest prim pilon reprezintă baza pe care este fundamentat întregul program.

Pilonul implicării – Management de proiect

Odată pregatiţi cu o bază informaţională adecvată, al doilea pilon al programului îi provoacă pe tineri să îşi iniţieze propriile proiecte, să-şi dezvolte competenţe specifice implementării acestora şi să îşi aducă astfel aportul la îmbunătăţirea vieţii celor din jur şi la dezvoltarea societăţii.

Pilonul comunicării – Tehnici de comunicare eficientă

Întrucât comunicarea stă la baza relaţiilor sociale, considerăm că îmbunătăţirea acestor competenţe ale tinerilor reprezintă o preocupare permanentă, astfel încât societatea să poată să ia la cunoștinţă bunele practici și exemplul acestora.
Un coleg din echipa noastră te va ajuta cu informaţiile de care ai nevoie.

Un coleg din echipa noastra te va ajuta cu informatiile de care ai nevoie

Fii in contact cu noi